Ứng dụng học ngôn ngữ Babbel có một triệu khách hàng Lioa cũ

Category: Kinh doanh 0 0

 Lioa cũ Các ứng dụng học ngôn ngữ Babbel đã nứt là dấu hiệu của một triệu khách hàng trả tiền.Đây cũng là sự ra mắt đã đóng một vai trò quan trọng ở Mỹ, cho biết người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Markus Witte Deutsche Presse-Agentur.

lioa cu

“Châu Âu hiện vẫn còn thị trường lớn nhất của chúng tôi,” ông nói tại một thời điểm. Tạo ra vào năm 2007, khởi động từ Berlin không xác định doanh thu hoặc phân phối phiếu trên mỗi quốc gia.

lioa 2kva

Babbel cung cấp một ứng dụng được   lioa 2kva  thiết kế để tạo điều kiện học lioa 2kva  ngoại ngữ trên điện thoại thông minh. Cho đến nay đã có 14 khóa học cho các ngôn ngữ học và 7 ngôn ngữ nguồn. Các phần mở rộng cho các ngôn ngữ khác bang gia lioa  sẽ được nhập cư cao thú vị,   bang gia lioa  Witte nói. Hiện nay có đến nhưng không có kế hoạch nào. “Một người nào đó đã quy y chỉ trên biển Địa Trung Hải đến Đức, chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ tiền bạc”, ông nhấn mạnh. Babbel đã công bố tặng đăng ký cho đến một triệu euro để tị nạn.

Related Articles

Add Comment