Chuyện gì mà mây nhà hàng xóm đang í ới gọi nhau máy rửa xe

Category: Tin tức giáo dục 0 0

Xe nhà binh chạy ầm ầm xuông lôi Sáu Kho. Chị em Chín được nghi học do trường đóng cửa.

Chợ trời trước nhà Chúi cũng biến sạch/ nhanh như khi nó mọc lên.

Một buổi tôĩ mọi người đang ở yên cô thủ trong nhà, bỗng bàng hoàng vì lũ Tây say đập cửa ầm ĩ. Ông lang vôh nhát, run cầm cập, giọng lạc đi. – Chồi ơi Chôi, tắt ngay đèn rổi chẹn cửa chặt vào. Mẹ nó đưa hai đứa máy rửa xe lên gác, khóa cửa máy rửa xe lại. Sau khi đèn tắt, bọn Tây say đập cửa làm náo loạn chán rồi bỏ đi đột ngột. Bây giờ mọi người mới hoàn hổn.

Anh Chổi chợt nhớ ra:

– Thôi chết, hay tại hồi chiều cháu thay ngọn đèn đêm bằng cái bóng đỏ? Tây nó thây. I máy hút bụi máy hút bụi .

thằng máy phát điện này máy phát điện . 11 Mày định yỉêì cả nhà chắc
Lại một tôì riữa mọi ngưòi nghe tiêng bánh xe ô tô rít ngay trước cửa. Ông Lang đứng tim lại. Nghe ngóng hồi lâu chỉ thây tiếng bọn Tây to tiêng xì xổ như xảy ra chuyện gì. Một lát sau tiêng xe ô tô bỏ đi ngoặt vào cổng sau nhà ga. Đường phô lại im vắng.

Lúc đó ông lang mới phái anh Chồi hé cửa ra xem chuyện gì mà mây nhà hàng xóm đang í ới gọi nhau. Một lát anh Chồi mặt tái xám chạy về, hớt hải kể rằng xe nhà binh kẹp chết một người qua đường, ngay xế cửa. Chúng bỏ mặc cái xác nằm đó. Mây nhà hàng xóm vừa lây chiêu đắp cho người chết.

Related Articles

Add Comment