Cô gái trẻ cùng huyện chìa quyển sổ tay chỉ bổ bằng quyển lịch túi bắt Hiếu ký bán máy phát điện

Category: Trải nghiệm mỗi tuần 0 0

ĐjíỢc cái sức khỏe chung của Hiếu chịu đựng tôt hơn, vì thế cô sẽ làm một số việc trưđc cho đồng chí thương. Ở đây cổ một sô người đồng hương vđi Hiếu. Trên nhứng đoạn đường bị đánh phá ác liệt này, con máy hút bụi giá rẻ em mỗi tỉnh đều máy hút bụi giá rẻ có mặt, và tỉnh nào cũng hết sức anh dũng. Họ muốn vào thăm hỏi.

Tôi thân mật nói cho họ hay là ngưdi bạn đồng hương của họ đang mệt, mđi bị máy rửa xe giá rẻ thương, chờ y máy rửa xe giá rẻ sĩ xem lại đã. Nhứng khuôn mặt đang hồ hởi bỗng xỉu hẳn, lo buồn. Tôi phải nói rõ và an ủi mãi. Chúng tôi ra xe vđi một đoàn tiễn. Họ đi thay ca, nhân thể đi tiễn. Nói cho đúng, chị em tiễn Hiếu là chính, dù nhiều người không phải quê ở Hà Tây mà chỉ I tỉnh bên cạnh.

Tình quê hương không theo ranh giđi
chật hẹp.

Trăng đá lú, khí đêm mát rượi.

Hiêu nằm trên băng ca không nói câu gì( vi xung quanh toàn phụ nứ ríu rít, tính anh lại cả thẹn. Cô gái trẻ cùng huyện chìa quyển sổ tay chỉ bổ bằng quyển lịch túi bắt Hiếu ký. Tôi và bán máy phát điện mấy đồng chí chùn lại phía sau để Hiếu và nhứng người muốn gặp Hiếu không quá vướng bán máy phát điện vít. Có gì lộn xộn trong đám đống? Họ muôn bẩt Hiếu trở lại chăng? Đâu được! Nhưng rồi đám đông hết lộn xộn. Chắc y tá đã giải thích. Tất cả nhập thành một đoàn tiễn tổng hợp. Anh bạn thuốc lào của tôi tủm tỉm cười không nói gi, nhưng tôi biết lòng anh xúc động.

Anh không có quê hương, đời ông và đời bô đều sống ngụ cư ở một ngõ cụt phố huyện, nếu không có cách mạng,. Bỗng đám đông dừng lại đợi cánh lẹt đẹt đi sau.

Related Articles

Add Comment